XXX. Xenobiochemické sympózium 2019

 • 15. – 17. mája 2019, Hotel Rozálka, Pezinok
 • 15. – 17. mája 2019, Hotel Rozálka, Pezinok

Predbežný program

15. 5. 2019 streda

 • Individuálny príchod účastníkov
 • od 12.00 Registrácia účastníkov
 • 13.00 - 14.30 Obed
 • 14.30 - 15.00 Otvorenie konferencie
 • 15.00 - 16.30 Vedecký program
 • 16.30 - 16.50 Prestávka
 • 16.50 - 18.00 Vedecký program
 • 19.00 Večera

16. 5. 2019 štvrtok

 • 8.00 - 9.00 Raňajky
 • 9.00 - 10.30 Vedecký program
 • 10.30 - 11.00 Prestávka
 • 11.00 - 12.30 Vedecký program
 • 12.30 - 13.30 Obed
 • 14.00 - 16.00 Posterová sekcia + Coffee break
 • 16.00 - 17.30 Vedecký program
 • 18.00 - 19.00 Ochutnávka vína
 • 19.00 Konferenčná večera, vyhlásenie súťaže o najlepší poster

17. 5. 2019 piatok

 • 8.00 - 9.00 Raňajky
 • 9.00 - 10.30 Vedecký program
 • 10.30 - 11.00 Prestávka
 • 11.00 - 12.30 Vedecký program
 • 12.30 - 13.30 Obed
 • 13.30 Záver konferencie a odchod účastníkov

Dĺžka prednášok bude stanovená na základe počtu prihlásených príspevkov (15 – 20 min.) Abstrakty prednášok a postery budú publikované v zborníku. Presný program, veľkosť panelov ako aj ďalšie podrobnosti budú uvedené v nasledovnom prihlasovacom formulári, ktorý vám čoskoro zašleme.

Dôležité dátumy:

 • termín skorej registrácie - do 30. 4. 2019
 • termín zaslania abstraktov - do 18. 4. 2019
 • termín úhrady reg. poplatku - do 30. 4. 2019 - 300 eur
 • termín úhrady reg. poplatku - po 30. 4. 2019 - 340 eur
  (Vložné zahŕňa ubytovanie na 3 noci v hoteli, stravu, prenájom konferenčných sál a konferenčné materiály.)