XXX. Xenobiochemické sympózium 2019

  • 15. – 17. mája 2019, Hotel Rozálka, Pezinok
  • 15. – 17. mája 2019, Hotel Rozálka, Pezinok

XXX. Xenobiochemické sympózium 2019

Vitajte na stránke venovanej XXX. ročníka Xenobiochemického sympózia. Toto sympózium slúži na stretnutia biochemikov, molekulárnych biológov a iných vedcov, pracujúcich v širokej oblasti cudzorodých látok - xenobiotík. Vplyv týchto látok na rôzne aspekty života je predmetom prednášok a posterov. Odhodlajte sa aj vy, a príďte na už 30. ročník tohto podujatia.

Tohtoročné Xenobiochemické sympózium sa bude konať v Hoteli Rozálka, ležiacom v malebnej časti Pezinka.


Dôležité dátumy:

  • termín skorej registrácie - do 30. 4. 2019
  • termín zaslania abstraktov - do 18. 4. 2019
  • termín úhrady reg. poplatku - do 30. 4. 2019 - 300 eur
  • termín úhrady reg. poplatku - po 30. 4. 2019 - 340 eur
    (Vložné zahŕňa ubytovanie na 3 noci v hoteli, stravu, prenájom konferenčných sál a konferenčné materiály.)