XXX. Xenobiochemické sympózium 2019

  • 15. – 17. mája 2019, Hotel Rozálka, Pezinok
  • 15. – 17. mája 2019, Hotel Rozálka, Pezinok

Organizátori podujatia

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied SAV
Občianske združenie Veda a život

Kontakty na usporiadateľov

Dôležité dátumy:

  • termín skorej registrácie - do 30. 4. 2019
  • termín zaslania abstraktov - do 18. 4. 2019
  • termín úhrady reg. poplatku - do 30. 4. 2019 - 300 eur
  • termín úhrady reg. poplatku - po 30. 4. 2019 - 340 eur
    (Vložné zahŕňa ubytovanie na 3 noci v hoteli, stravu, prenájom konferenčných sál a konferenčné materiály.)