XXX. Xenobiochemické sympózium 2019

  • 15. – 17. mája 2019, Hotel Rozálka, Pezinok
  • 15. – 17. mája 2019, Hotel Rozálka, Pezinok

Registrácia účastníkov

Konferenčný poplatok vo výške 300 € za osobu posielajte do 30. 4. 2019 na účet Veda a život.

Konferenčný poplatok vo výške 340 € za osobu posielajte po 30. 4. 2019 na účet Veda a život.

Bankové spojenie:

Tatra banka Bratislava, č. účtu: 2629862168/1100
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2986 2168
SWIFT: TATRSKBX
Majiteľ účtu : VEDA A ŽIVOT, Vlárska 5, 833 34 Bratislava
Názov účtu: VEDA A ŽIVOT

Dôležité dátumy:

  • termín skorej registrácie - do 30. 4. 2019
  • termín zaslania abstraktov - do 18. 4. 2019
  • termín úhrady reg. poplatku - do 30. 4. 2019 - 300 eur
  • termín úhrady reg. poplatku - po 30. 4. 2019 - 340 eur
    (Vložné zahŕňa ubytovanie na 3 noci v hoteli, stravu, prenájom konferenčných sál a konferenčné materiály.)